ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਥਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲ੍ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੀਨ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤਬਦੀਲ ਭਾਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਰੀਨਲਾਂ ਪੈਸਿਆ ਵਜ਼ਿਆ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈਏਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ?

ਗੇਮਸ ਵਿਡਿਓ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਲੇ-ਟੂ-ਆਰਨ ਗੇਮਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਡਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂਡ ਰਹਿਸ਼ਤੇ ਹਨ।

Kryptospiel - Alles, was Sie über Crypto Games wissen müssen

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੇਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਗੇਮਸ

ਪਲੇ-ਟੂ-ਆਰਨ ਗੇਮਸ ਇੱਕ ਹੈਕਟਿਵ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਨੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਹਿਗਾਮੀ ਗੇਮ ਸਪੈਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੇਮ ਸਪੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਤੋਂ?

ਵਾਂਗੂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੈਸਿਆ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਜਿਟਲ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਕਦੇਰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਸ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਸਿਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰੀਫਰਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਧੀਮੇ-ਧੀਮੇ ਜਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਅਪਨੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ?

ਕੀ ਹਨ ਪਲੇ-ਟੂ-ਆਰਨ ਗੇਮਸ?

ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖੇਡਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਡਿਫੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਿਰਿ਄ਾਏ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਈੱਛੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੇਮਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਸਤਾਕਸ਼ੇਪ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨੈਟਾਈਜਡ ਹੈਗਾਂ।

ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੋਂ ਪੈਸੇ?

ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਾਰੀ, ਵੈਬ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਨੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਗੇਮਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖੇਡਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖਾਤਾ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹਕ ਆਈਡੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟੋਕਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਲੇ-ਟੂ-ਆਰਨ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਅਾਦ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਗੇਮਸ 2023: ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ