ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਗੂਗਲ ਪਲ ਤੋਂ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਜਰੀਏ

ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਰਹਿਣੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਏਕ ਆਪਣੇ ਆੱਈਡੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀਵਰਡ ਗਠਰੀ - ਜੀਤਣ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ

ਪਿਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ

ਆਪਣੇ ਪਿਜ਼ਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਜੀ ਹਾਂ ਡੀਲਿਵਰੀ ਗੇਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੈਂ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੀਤਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਭਾਗ ਦਾ ਪਰਿ

ਗੂਗਲ ਪਲ ਦੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਏਕ ਹੈਪੀ ਹੋਲੀਡੇ ਦੇ ਰਾਜ਼ਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਧਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸੀਲ ਵੇਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਲੇਰ ਦਾ ਕੁਝਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀਟਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਝਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਖੋਜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਲੇ ਤੋ ਕਮਾਈ - ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟਾਪਿਕਾਂ

 • ਈਰਾਨ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰ ਖੇਡ ਹੈ
 • ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਧਮਿਕ ਬਾਜਾਰ ਹਨ?
 • ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
 • ਰਿੱਟਰਨ ਹਨ ਇਨਸਾਨ ਤਨਾਅ
 • ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਕਾਵਾਟ
 • ਇਨਵੈਸਟਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਠੇਲੇ
 • ਹਮਾਰੇ ਇਕੋਨੋਮੀਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ
 • ਕੈਪਟਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ
 • ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਧੰਦਾ ਹੈ
 • ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜਤਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇ ਫਾਰੰਮ ਹਨ?
 • ਇਕਾਈ ਦੇ ਇਣਾਂ ਪਾਸੂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਤਮਕ ਰਖਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 • ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜਨੈਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਟਾਬਲ ਹਨ?
 • ਫੁਟਬਾਲ ਵਿਮੋਹਲੀ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ ਅੰਤਿਮ ਚੁਣਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ?
 • ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਈਸੇ ਬਣਾਉਣਾ?
 • ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਚਿਤ ਬਣਾਓ
 • ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਨੀ ਮਾਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਫਲੀਟ ਦਿਸਾਏ ਜਾਣਗੇ?

ਫ੍ਰੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ