ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆ ਕਮਾਉਣ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਐਨਪੀਆਈ-14 ਜਾਂ 16 ਹੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਡੀਓ ਗੇਮਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਮ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਕਰ ਪੈਸਿਆ ਬਣਾਈਏ:

 • ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ
 • ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰੋ
 • ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਰਜਾ ਪਾਓ
 • ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਕ ਤਰੀਕਾ

  ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਮ ਜਵਾਬਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ:

 • ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ।
 • ਗਾਣੇ ਸਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ
 • ਟੂਬ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
 • ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

  ਕਿਰਪਾਟੋ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਖੇਡ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਗੇਮਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਿਏ ਖੇਡ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਓ
 • ਹਫਤੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਟੀਖਾਏ ਲੈਣ
 • ਮੈਚਿਂਗ ਬੋਨਸ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰੋ
 • ਖੇਡਣ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਮਾਓ

  ਆਜ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰਨਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾਧੀਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤਾਂ ਹੈਂ, ਕਿਰਪਾਟੋ ਖੇਡਣਾ ਲਾਭਦਾਯਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ
 • ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਓ
 • ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੋ
 • ਘਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

  ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਧੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਲੇ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਂ:

 • ਡੀਸੀਪਲਜ਼ ਇਆਰਨ
 • ਰੈਡੀਏਨਿਟੀ ਗੇਮਿੰਗ
 • ਸਟੈਰਨੇਟ
 • ਜੀਚਾਰਟ
 • ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਟੋ ਗੇਮ

  ਕਿਰਪਾਟੋ ਪਤਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

 • ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਫੇਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲੀਟ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ
 • ਕਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
 • ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਫਿੱਟਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ
 • ਗੇਮਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

  ਗੇਮਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓਣ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾਂ

  ਮੁਫ਼ਤ ਪਲੇ ਦਾਖਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਗੇਮ

  ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਤਮ ਖੇਡ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਖੇਡ ਪਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ \"ਜੀਤਣ\" ਵਾਲੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇ ਕਿਰਪਾਟੋ ਗੇਮ ਹਨ:

 • ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਕਾਉਂਟ ਬਣਾਓ
 • ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਲੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ
 • ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਓ
 • ਨਿਜੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ

  ਦੁਨੀਆ ਚ ਬਾਇਸਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ