ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਡ ਖਿੱਚੜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੌਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ਼ਾਈਦਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਡ ਵਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੇਤ੃ਤਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ। ਆਪਣੇ ਖੇਡ ખੇਡ ਵਿਚ ਏਸ ਐਲ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਈਥੇਰਿਯਮ ਲਕਾਡਾਉਨ

ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਵਿਦਮਤਾ ਲਤੀਂਡਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੈਰ-ਸ਼ਕਸ਼ੀ ਖੇਡ ਖੋਜਣ ਨਾਲ ਵਿਰਾਟ ਪੁਰਸ਼ਕਾਰ ਜੇਤਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਖਿੱਡੂ ਜਨਤਾ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖਿੱਚੜ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ:

  • ਖਿੱਚੜ ਤੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਂਦਿਆਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਵਿਚ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਆਪਣੇ ਕੌਮੀਤੀ ਜਾਂ ਅਨਿੱਠਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੋਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।
  • ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਖਿੱਡੂ ਜਨਤਾ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡ

ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਾਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸੀਂਗ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖੇਡਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੇਮ ਸੀਲਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਬਤਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ

ਅਧਿਕਤਮ ਖੇਡਣ ਪ੍ਲੇ ਟੂ ਆਰਨ ਗੇਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨਕਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਲੇ ਟੂ ਆਰਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਖਿੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਟੇਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਜੋ ਈਥੇਰਿਅਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਿਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੐ਰਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿੱਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤਿੰਨਿਆਂ ਪਾਠਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।

ਖੇਡਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖੇਡ

ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਹਾਲੇ ਹੀ ਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਂਗ ਕੋਈ ਹਦ ਤਕ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਠੇਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

El futuro de los juegos Play-to-Earn: Ganar dinero mientras se divierte