ఉత్తమ ఆప్ అని కొనుగోలు చేయడం ద్వారా ప్రతి క్రొత్త కేసుకి పాత్రత పెరుగుతుందని ప్రమాణంతో, మంచి గేమ్స్ ని ప్లే చేసి పెన్నీస్ సంపాదించే విధంగా ఇంటర్నెట్ ద్వారా కూడా నాకుబడి చెయ్యవచ్చు.

గేమ్ ఆడటం ద్వారా నిజ పెన్నీస్ సంపాదన ఎలా?

క్రింది ఆప్స్ ద్వారా పెన్నీస్ సంపాదన చేసుకోవచ్చు.

ఈ కారణంగా ఇప్పటికే మంచి ఆప్స్ లేకుండా ఇంటర్నెట్లో సమస్య కలుగజేసిన అనేక వ్యక్తులు నాకుబడి చెయ్యటానికి సమస్యలు కలిగి ఉన్నారు. కానీ, కొంతమంది జనాలు గమ్ ఆడుకున్నా కొన్ని మంచి ఆప్స్ ద్వారా నిజ పెన్నీస్ సంపాదన చేస్తున్నారు. కొన్ని ఆప్స్ నుండి పెన్నీస్ కోసం గేమ్స్ ని ప్లే చేయడం ద్వారా పెన్నీస్ పొందారు.

గేమ్ ఆడుకోవడం ద్వారా నిజ పెన్నీస్ సంపాదించే విధంగా?

  • Pocket7Games: పాకెట్ 7 గేమ్స్ పెన్నీస్ సంపాదన చేసే ఒక వెబ్ సైట్. దానిలో పెన్నీస్ ఆడటం చాలా సరిగా ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్ మరియు ఆయిఒఎస్ పయింట్ మొబైల్ లో ప్లే చేయవచ్చు.
  • Qriket: ఈ ఆప్ బహుళ నుండి పెన్నీస్ సంపాదన చేసుకోవచ్చు. మరొకదానికి కారణం, మీరు పెన్నీస్ పొందడానికి ఖాళీ సమయం పడుతుంది అనేక విధాలు ఉన్నాయివి కూడా ఉన్నాయి దానిలో ప్లే చేసి పెన్నీస్ సంపాదించుకోవచ్చు.
  • Swagbucks: శ్వాగ్ బక్స్ ఒక సేవ ని అందిస్తుంది దానిలో చాలా ఆఫర్లు ఉన్నాయి అవి చేయడం ద్వారా మీరు పెన్నీస్ సంపాదించవచ్చు.
  • Prodege: మీరు అనేక విధా

    గేమ్ ఆడాలంటే ప్లే స్టోర్ లో ఉండిన అనేక ఆప్స్ ని డౌన్ లోడ్ చేసి ప్లే చేయవచ్చు. కొన్ని ఆప్స్ ద్వారా పెన్నీస్ సంపాదన చేస్తారు:

  • నిజమైన పెన్నీస్ సంపాదన చేయండి ద్వారా గేమ్ ప్లే చేయండి: కొన్ని కొంత పెన్నీస్ కోసం బహుమతి ఆప్స్ ఉన్నాయి దానిలో చాలా కొన్ని లక్షల వరకు సెగ నుండి కూడా రూ. 200 నుండి కూడా ఒక దశలో గేమ్స్ ప్లే చేసి పొందాలి. పిచ్చి బ్యాటరీ ఉండాలి చాలా ఆప్స్ ట్రై చేయండి కానీ సరిగా ప్లే చేయకూడదు మరియు ప్రతినితో ఉత్తమంగా మనీ మాక్సిమైజ్ ఎలా అనుకుంటే అది కానిమాటంలో మనీ లాస్ట్ అవుతుంది.
  • కింది షార్ట్ వీడియో లేదా గేమ్ ఆడి కొసం పెన్నీస్: ఇప్పటికే ఈ సమయంలో మనం షార్ట్ వీడియోస్ చూసే లాంటి ఆప్స్ ఉన్నాయి అవి చూడాలి మరియు కింది ఫోటో లేదా వీడియో లింక్ కొన్నిసార్లు నిజమైన పెన్నీస్ సంపాదన కోసంనే ఉపయోగం కావచ్చు.
  • న్యూసిల్ పర్చేసి పెన్నీస్: ఈ విధంగా పెన్నీస్ ను సంపాదించినప్పటికీ టాప్ వాట్సప్ గ్రూపులో పంపిన సమాచారం నుండి కావచ్చు. మీ డాెమె౦డ్ కోసం హోమ్ షాప్ ఇంటర్నెట్లో పర్చేసే లాకీ బాగ్స్ , క్లోథ్స్, బ్యూటి ప్రొడక్ట్స్ మరియు మేకప్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఉపయోగిస్తే పెన్నీస్ సంపాదన చేయవచ్చు. అలా చేసేటపుడు కెట్టినప్పుడు బిజినెస్ అవుతుంది మరియు కుటుంబ బండారం చెల్లించుకోవచ్చు.
  • పెన్నీస్ నేరస్తిగా సంపాదించడం ఇచ్చే గేమ్స్ ఇవేమిటి?