ਬੋਵਾਡਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬੋਨਸ ਕੋਡ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਤਕ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜਿਟ ਦੀ ਊਚੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕੀਮਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

8. $ mong crypto

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਾਲੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਿੱਕਰਨ, ਹੋਡਲ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3. ਪ੍ਰੂਫ ਅਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕ੍ਰਿਪਟੋ

$ మంగ్ క్రిప్టో ఒక ప్రచలిత క్రిప్టోకరెన్సీ వినియోగదారు చేతికీ వస్తుంది, ఇంకా దాని విషయం విశ్లేషణాత్మక వివరాలు లభ్యం కానీ అవసరమేదీ ఉండదు.

9. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲਾਭਦਾਇਕ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਸਮਾਵਸਰਤਾ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨੇ ਤਾਂਬੂ ਵਿਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਪੋਜਿਟਾ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲਾਭਦਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।

10. ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹਲਾਲ

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹਲਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਮਾਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

11. ਲੈਰੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੂਫ ਅਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਈਕਨਾਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੋੜੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਕਿਤਨਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹਾਰ ਮੈਂਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਖਣੇ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ

ਕ੍ਰਿਪਟੋ.ਕਾਮ / ਸਹਿਾਇਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸੰਦੇਹ ਜੋਖਮ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

7. bovada crypto bonus code

ਕਿਪਟੋ ਦਾ ਲੈਨਡਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਪਟੋ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈਡਿਂਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੀ ਬੜਾ ਤੇ ਲੌਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,

19 ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਸ਼ੇ :

1. ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ

ਲੈਰੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫਿੱਕਲਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

12. ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਰੇਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਖਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਭੂਲ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਹੋ।

5. ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੇਲ ਚਾਰਟ

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਹਾਸਲ ਡਲਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡਾਲਰ ਦਰ ਤੱਕ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਾਲੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੇਲ ਚਾਰਟ ਅਸਲੀ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵਿਚ ਏਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

6. crypto.com/support