ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਗੇਮਸ ਖਿਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਗੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਲਿਂਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Pokemon Unite ਵਿੱਚ ਫੈਅਰ ਖੇਡ ਪੁੰਜ ਕਮਾਓ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਐਪਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਟੂ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਬਾਅਤ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਡਣ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਗੇਮਸ

ਤੁਸੀਂ ਅਪਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੇਮਸ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੰਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਗੇਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਟੱਲੀੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਨਿਜੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

NFT ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪਲੇ ਟੂ ਅਰਨ

ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਖੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਪਲੇ ਟੂ ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੇਮਸ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧਿਆਂ ਕਮਾਇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਟਾਰ ਐਟਲਾਸ ਪਲੇ ਟੂ ਅਰਨ

ਸੁਮਨਰਜ ਵਾਰ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਨਰਜ ਵਾਰ ਕਾਮੇ ਲਈ ਵੇਬਸਾਈਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਗੇਮਸ ਵਿ

NFT ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਲੀਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਮਨਰਜ ਵਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੋਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਇਨਰਜੋਨ ਪਲੇ ਟੂ ਅਰਨ ਟਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਈਡੀਏਨਟੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਆਡੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਬੇਹੱਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਖਦੀਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਏ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਨ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰੋ: ਮਾਇਨਰਜੋਨ ਪਲੇ ਟੂ ਅਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਨਰਜੋਨ ਪਲੇ ਟੂ ਅਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਆਰਥਿਕ ਮੂਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਜੀ ਕੋਡਰ ਝਟਕੇ ਤੇ ਸਟਾਰ ਐਟਲਾਸ ਗੇਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਂਡਰਾਇਡ ਗੇਮਸ ਲਈ ਪਲੇ ਟੂ ਅਰਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ

Pokemon Unite ਵਿਚ ਫੈਅਰ ਡ੍ਰਾਪ ਪੁੰਜ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੇਥਡ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਬਸਾਈਟ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਾਯਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਫੈਅਰ ਪੁੰਜ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਲੇ ਟੂ ਅਰਨ ਲਿਸਟ